Vloženo: 13.04.2015
Datum události:
07.01.2020

schůze představenstva družstva 2019:

11.12021,25.1.2021,8.2.2021,22.2.2021,8.3.2021,22.3.2021,

Veškeré změny budou včas zveřejněny na úřední desce v přízemí domu. Případné dotazy posílejte
na náš email lbdxvi@seznam.cz
Pozvánky na členské schůze budou doručeny do vašich poštovních schránek v domě.

Vloženo: 01.02.2015

OBSAH:
ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1 Právní postavení
Čl. 2 Obchodní firma a sídlo
Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání
Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem
Čl. 5 Družstevní podíl-obecná ustanovení

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)